SIPstarter

ПУБЛІЧНА УГОДА

«Про порядок та умови використання усіх сервісів, служб та функцій соціальної краудфандингової ресурсної платформи»

«SIPstarter: Social Investment Projects»

Розділ 1. Терміни

В цій Угоді нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:

1.1. «SIPstarter: Social Investment Projects» – це соціальна краудфандингова ресурсна платформа, метою якої є залучення ресурсів громадян України, іноземних громадян, місцевих, регіональних, національних і міжнародних Фондів, донорських організацій та бізнесу для реалізації соціальних «Проєктів» розміщених на базі «Платформи».

1.2. «Платформа» – веб-портал соціальної ресурсної платформи «SIPstarter: Social Investment Projects», яким управляє «Адміністратор Платформи», за адресою в мережі Інтернет - www.sip-starter.com, на якому «Користувач» має можливість розміщувати інформацію про свої соціальні «Проєкти» з метою подальшого ознайомлення з нею інших «Користувачів» та можливістю здійснювати іншими «Користувачами» перерахунок грошових коштів для реалізації «Проєкту».

1.3. «Проєкт» - комплекс дій, заходів тощо, здійснюваних з метою отримання конкретних унікальних результатів в рамках відведеного часу і в межах затвердженого бюджету, який виділяється на оплату ресурсів, що використовуються або споживаються в ході його реалізації.

1.4. «Проєкт на Платформі» - зареєстрований та відповідно оформлений на «Платформі» «Проєкт», який отримав право на публічне оприлюднення на «Платформі» відповідно до цієї Угоди; веб-сторінка на «Платформі» з інформацією наданою «Користувачем» про свій соціальний «Проєкт» з метою подальшого ознайомлення з нею інших «Користувачів» та можливістю здійснювати іншими «Користувачами» перерахунок грошових коштів для реалізації «Проєкту».

1.4.1. «Неуспішний Проєкт» – це «Проєкт на Платформі», при реалізації якого не виконані умови цієї Угоди та не досягнуто мети «Проєкту на Платформі».

1.4.2. «Успішний Проєкт» – це «Проєкт на Платформі», при реалізації якого виконані усі умови цієї Угоди та досягнуто мети «Проєкту на Платформі».

1.5. «Адміністратор Платформи» - громадська спілка «Рада Соціального Інвестування», незалежний громадський контролюючий орган, який здійснює «Управління Платформою», забезпечує технічний та організаційний супровід, адмініструє зібрані грошові кошти, інші матеріальні та нематеріальні ресурси, в межах Статутної діяльності. «Адміністратор Платформи» залишає за собою право виступати як «Користувач-Благодійник/Спонсор» та «Користувач-Бенефіціар» в межах своєї Статутної діяльності.

1.6. «Управління Платформою» – послуги «Адміністратора Платформи» з надання «Користувачам» можливості використовувати функції та сервіси «Платформи», акумуляція та адміністрування матеріальних та нематеріальних ресурсів, які зібрані за допомогою «Платформи», технічне забезпечення функціонування «Платформи», обробка інформаційних даних, які надають «Користувачі», виробництво тематичного інформаційного контенту.

1.7. «Користувач» – будь-яка особа, яка звернулася до сервісів, які надає «Платформа», та до інформаційних даних шляхом відвідування «Платформи», у тому числі, незалежно від того, пройшла вона реєстрацію чи ні. В залежності від дій, які виконує «Користувач» на «Платформі», «Адміністратор Платформи», для уточнення положень цієї Публічної Угоди, розрізняє «Користувачів» за типами:

1.7.1. «Користувач - Автор Проєкту» – дієздатна юридична особа, організація, ініціативна група, яка має «Проєкт на Платформі»;

1.7.2. «Користувач – Благодійник/Спонсор» – дієздатна фізична або дієздатна юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності, яка акцептувала «Публічну оферту», та перерахувала ресурси/кошти спрямовані на реалізацію соціальних «Проєктів», створених на базі «Платформи».

«Користувач – Благодійник/Спонсор» також має право бути «Користувачем - Автором Проєкту» і навпаки, у подальшому отримати статус «Партнер Платформи», відповідно до умов цієї Угоди.

1.7.3. «Користувач – Бенефіціар» – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу за результатами збору грошових коштів на «Платформі» від одного чи кількох «Користувачів-Благодійників/Спонсорів», «Користувач - Автор Проєкту» для досягнення ними цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», умовами соціальних «Проєктів», цією Угодою.

1.8. «Партнери Платформи» – «Користувачі» («Користувач - Автор Проєкту», «Користувач–Благодійник/Спонсор»), які мають «Проєкт на Платформі». «Платформа» надає «Партнерам Платформи» ряд сервісів і модулів:

- цілодобовий онлайн-доступ до «Особистого кабінету» з будь-якої частини світу, який дозволить контролювати надходження і використання фінансових ресурсів, відстежувати стан реалізації «Проєкту на Платформі» та «Проєкту»;

- доступ до фінансової звітності «Платформи» в «Особистому кабінеті».

1.9. «Публічна оферта» – дійсна пропозиція «Адміністратора Платформи», що розміщена на «Платформі», про порядок та умови використання сервісів, служб та функцій «Платформи», спрямована на невизначене коло фізичних або юридичних осіб.

1.10. «Акцепт» – повне та безумовне прийняття «Публічної оферти» шляхом вчинення дій, направлених на функціонування, порядок та умови використання сервісів, служб та функцій «Платформи», здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, платіжних систем, які використовує «Платформа» та шляхом перерахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи» через банківські установи. «Публічна оферта» вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи», при умові прийняття «Публічної оферти».

1.11. «Мета Проєкту на Платформі» - перерахування «Користувачами-Благодійниками/Спонсорами» грошових коштів на рахунки «Адміністратора Платформи» для наступної передачі «Користувачам - Авторам» або «Користувачам - Бенефіціарам»; співпраця та партнерство між собою для підтримки та просування соціальних «Проєктів», які розміщуються на «Платформі», для залучення ресурсів, спрямованих на реалізацію виключно соціальних «Проєктів» чи «Проєктів» з соціальною складовою.

1.12. «Благодійна пожертва» – безоплатна передача «Користувачем-Благодійником/Спонсором» грошових коштів на розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи» для наступного їх адміністрування «Адміністратором Платформи» в межах Статутної діяльності та подальшого перерахування «Користувачу-Автору» чи, за його згодою «Користувачу - Бенефіціару» для досягнення певних цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом отримувача грошових коштів, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту «Адміністратора Платформи», умов «Проєктів на Платформі» та цієї Угоди.

1.13. «Проєктні ресурси» – ресурси, які збираються на «Платформі» та спрямовуються на реалізацію соціальних «Проєктів», які розміщені на «Платформі».

1.14. «Особистий кабінет» – приватний простір зареєстрованого «Користувача» на «Платформі» для розміщення інформації про створені та впроваджені «Проєкти на Платформі», для керування особистими даними та моніторингу внутрішнього балансу грошових коштів, які знаходяться на «Платформі». Доступ до «Особистого кабінету» надається «Користувачеві» після успішного проходження «Реєстрація Користувача».

1.15. «Реєстрація Користувача» – встановлений порядок дій та заходів, після виконання яких «Користувач» має можливість зайти до «Особистого кабінету», використовуючи власний логін та пароль на «Платформі». Реєстрація «Користувача» надає можливість його ідентифікації на «Платформі» іншими «Користувачами» та «Адміністратором Платформи».

1.16. «Результат Проєкту» – кінцевий результат, предмет, послуга, соціальна послуга або соціальний результат в матеріальній та/або нематеріальній формах, який створений «Користувачем – Автором» «Проєкту» в результаті фінансування «Проєкту на Платформі», отриманого з використанням сервісів та функцій «Платформи».

1.17. «Винагорода Адміністратора Платформи» – матеріальна та нематеріальна плата, отримана від «Користувача» за забезпечення функціонування «Платформи», технічний супровід «Платформи» та адміністрування «Проєктів на Платформі»; оплата послуг «Адміністратора Платформи» за можливість «Користувачів» розміщувати інформацію на «Платформі» про свої соціальні «Проєкти», плата за можливість «Користувачів» отримати консолідовано зібрані кошти. «Винагорода Адміністратора Платформи» використовується в рамках Статутної діяльності «Адміністратора Платформи».

1.18. «Заявка» – інформація про «Проєкт», винагороду та особисті дані «Користувача», надана «Користувачем» самостійно і за погодження «Адміністратору Платформи» при «Реєстрації Користувача» на «Платформі», при реєстрації «Проєкту на Платформі», надіслана на електронну адресу «Платформи» чи «Адміністратора Платформи» з метою подальшого розміщення вищезазначеної інформації на «Платформі», збору грошових коштів, анонсування, а також збору інформації про «Користувачів» зацікавлених у прийнятті участі в соціальних «Проєктах».

1.19. «Конструктор Проєктів» - електронна аплікаційна форма у вигляді електронних сторінок в структурі «Платформи», яка використовується при реєстрації «Проєкту на Платформі», форма у якій «Заявка» надається «Адміністратору Платформи».

1.20. «Премодерація» - оцінка та редагування «Адміністратором Платформи» інформації наданої «Користувачем» в «Заявці» відповідно до бачення та вимог «Адміністратора Платформи» розміщення «Проєкту на Платформі».

1.21. «Правила Платформи» - усі розділи та пункти цієї Угоди, які регулюють діяльність та взаємовідносини «Користувачів» та «Адміністратора Платформи».

1.22. «Краудфандингова кампанія» - інформаційно-комунікаційна кампанія для залучення позабюджетних ресурсів, під час якої здійснюється збір грошових коштів на реалізацію «Проєкту».

1.23. Всі інші терміни та визначення, не вказані в Розділі 1 цієї Угоди, визначаються відповідно до тлумачення у практиці ділового обігу та чинного законодавства України.

1.24. Використання можливості написання в тексті цієї Угоди та «Публічної оферти» термінів з великої або маленької літери, повного або скороченого найменування/найменувань є ідентичним і автентичним написанням з точки зору написання і розуміння.

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Ця Угода встановлює порядок та умови використання усіх сервісів, служб та функцій «Платформи» «Користувачами».

2.2. Угода укладена відповідно до вимог чинного законодавства України. Всі відносини, які виникають у зв’язку з використанням «Платформи», регулюються чинним законодавством України.

2.3. Безумовним прийняттям «Користувачем» цієї Угоди (про прийняття (акцепт) пропозиції згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі – ЦКУ) є здійснення «Користувачем» будь-якої з нижченаведених дій:

2.3.1. Проходження реєстрації на «Платформі»;

2.3.2. Використання будь-якого сервісу, служби або функції «Платформи», незалежно від проходження реєстрації, якщо склалася така технічна можливість.

2.4. Умови цієї Угоди можуть бути прийняті «Користувачем» тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Угоди не дозволяється.

2.5. Посилання «Користувача» на незнання умов цієї Угоди не є підставою для невиконання «Користувачем» цієї Угоди. Всі дії, здійснені «Користувачем» на «Платформі», вважаються діями особи, ознайомленої з умовами цієї Угоди та узгодженими з усіма пунктами цієї Угоди.

2.6. Угода адресується особам, які згідно з чинним цивільним законодавством України перебувають у стані повної правової дієздатності, у протилежному випадку «Користувач» зобов’язаний не використовувати будь-який сервіс, службу або функцію «Платформи».

2.7. Невід’ємною частиною цієї Угоди є «Політика конфіденційності» та «Правила користування» «Платформою» вказані у цій Угоді.

Розділ 3. Предмет Угоди

3.1. Ця Угода регулює порядок доступу «Користувачів» до інформації, яка розміщується «Користувачами-Авторами» на «Платформі», порядок використання «Платформи», а також порядок розміщення інформації «Користувачами-Авторами», отримання винагороди «Адміністратором Платформи».

3.2. «Користувач» повинен повністю ознайомитись з умовами цієї Угоди до реєстрації на «Платформі». Реєстрація «Користувача» на «Платформі» вказує на повне та безумовне прийняття «Користувачем» умов цієї Угоди (безумовне прийняття пропозиції (акцепт) згідно зі статтею 642 ЦКУ).

3.3. «Платформа» діє від імені та за рахунок «Користувачів» на підставі відповідних договорів, укладених між «Адміністратором Платформи» та «Користувачами» (усіх типів), здійснює збір грошових коштів від «Користувачів-Благодійників/Спонсорів» на користь «Користувачів-Авторів» та «Користувачів-Бенефіціарів». Відповідальність за свої дії та виконання обов’язків щодо реалізації «Проєкту» несе «Користувач-Автор» - «Партнер Платформи» - одноосібно.

3.4. Всі авторські права по користуванню «Платформою», щодо інформації розміщеної на «Платформі», на адресу «Платформи» в мережі Інтернет (доменного імені) - www.sip-starter.com належать «Адміністратору Платформи» на підставі ліцензійного договору. Останній надає доступ до «Платформи» всім зацікавленим особам згідно з умовами цієї Угоди та чинним законодавством України.

3.5. «Адміністратор Платформи» діє від імені «Користувачів», розміщує інформацію, яка пройшла «Премодерацію» «Адміністратором Платформи», згідно з цією Угодою. Після завершення збору грошових коштів інформація про «Проєкт на Платформі» залишається та доступна всім «Користувачам» «Платформи».

Розділ 4. Сервіс Платформи

4.1. Сервіс «Платформи» «ПРОЕКТИ» утворений для суспільного фінансування (краудфандингу) «Проєктів», опублікованих на «Платформі». Сервіс доступний за посиланням.

За допомогою даного сервісу «Користувачам» «Платформи» надається можливість поєднувати зусилля окремих «Користувачів» у фінансуванні суспільно значимих соціальних «Проєктів», які в силу фінансових труднощів неможливо або ускладнено реалізувати «Користувачу – Автору».

4.2. Сервіс має наступні типи «Проєктів на Платформі», метою яких є збір грошових коштів на рахунках «Адміністратора Платформи»:

4.2.1. «Універсальний» - це тип «Проєкту на Платформі», який не має обмеження за розміром суми на реалізацію «Проєкту» (сума, яка вказана в «Заявці», пройшла «Премодерацію» та оприлюднена на «Платформі»), але має часові рамки проведення збору грошових коштів до 100 календарних днів з моменту публікації Проєкту на «Платформі», які «Користувач-Автор» власноруч встановлює при заповненні «Заявки». Проведення таких «Проєктів на Платформі» відбувається наступним чином:

4.2.1.1. «Реєстрація», заповнення «Заявки», «Премодерація», затвердження «Заявки», збір грошових коштів. Якщо після закінчення встановлених термінів «Проєкту на Платформі» розмір зібраного фінансування дорівнює або перевищує 100% (сто відсотків) від затвердженої суми, необхідної для реалізації «Проєкту», яку оприлюднили на «Платформі», – «Проєкт на Платформі» вважається «Успішним Проєктом», загальна сума отриманих грошових коштів перераховується траншами «Користувачу-Автору» або «Користувачу - Бенефіціару», відповідно до умов між «Адміністратором Платформи» та «Користувачем-Автором», за вирахуванням комісійної винагороди «Адміністратора Платформи» у розмірі 7% (сім відсотків) від суми отриманих на розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи» грошових коштів зібраних на реалізацію «Проєкту» за допомогою сервісів, модулів, функцій «Платформи». Перерахування зібраних грошових коштів за вирахуванням комісії на розрахунковий рахунок «Користувача - Автора», або «Користувача - Бенефіціара» здійснюється поступово, траншами, за які «Користувач - Автор» звітує за формою, яку надає «Адміністратор Платформи»;

4.2.1.2. Якщо після закінчення встановлених термінів «Проєкту на Платформі» розмір фінансування перевищив 75% (сімдесят п’ять відсотків), але не досягнув 100% (сто відсотків) від необхідної суми – «Користувач-Автор» має право надати дозвіл на перерахування грошових коштів на користь «Користувача-Бенефіціара», за умови що це входить в часткові обов’язки перед «Користувачами-Благодійниками/Спонсорами». Комісійна винагорода «Адміністратора Платформи» в цьому випадку становить 7% (сім відсотків) від суми грошових коштів, які зібрані на час закінчення встановлених термінів на проєктному розрахунковому рахунку «Адміністратора Платформи». Перерахування зібраних грошових коштів за вирахуванням комісії на розрахунковий рахунок «Користувача - Бенефіціара» здійснюється поступово, траншами, за які «Користувач - Автор» звітує за формою, яку надає «Адміністратор Платформи»;

4.2.1.3. Якщо після закінчення встановлених термінів для «Проєкту на Платформі», розмір фінансування перевищив 50% (п’ятдесят відсотків), але не досяг 100% (сто відсотків) від суми, яка потрібна для реалізації «Проєкту» – «Користувач-Автор» має право продовжити «Проєкт на Платформі» на термін, що не перевищує попередній. Продовження термінів «Проєкту на Платформі» може відбутися лише один раз для одного «Проєкту на Платформі», якщо інше не погодив «Користувач-Автор» за згодою з «Користувачами-Благодійниками/Спонсорами» та «Адміністратором Платформи». Комісійна винагорода «Адміністратора Платформи» в цьому випадку становить 7% (сім відсотків) від суми грошових коштів отриманих на розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи» грошових коштів зібраних на «Проєкт на Платформі»;

4.2.1.4. Якщо після закінчення термінів «Проєкту на Платформі» (враховуючи продовження «Проєкту на Платформі», якщо воно було здійснено) розмір фінансування не перевищив 50% (п’ятдесят відсотків) від необхідної суми – «Проєкт на Платформі» вважається неуспішним, а кошти рівними частинами розділяються між усіма «Проєктами на Платформі», згідно з умовами цієї Угоди та за вирахуванням комісійної винагороди «Адміністратора Платформи». Комісійна винагорода «Адміністратора Платформи» в цьому випадку становить 7% (сім відсотків) від загальної суми грошових коштів, які знаходяться на рахунку «Проєкту на Платформі» в момент закінчення терміну збору грошових коштів. Перерахування зібраних грошових коштів за вирахуванням комісії, здійснюється за згодою «Користувача-Автора» «Проєкту» згідно цієї Угоди;

4.2.1.5. П. 4.2.1.1 – 4.2.1.4. не є взаємовиключними;

4.2.1.6. Якщо під час збору грошових коштів зібрана сума перевищує суму необхідну «Користувачу-Автору» для досягнення кінцевого «Результату Проєкту», «Користувач-Автор» має право достроково припинити збір грошових коштів;

4.2.1.7. У випадку відмови «Користувача-Автора» від продовження «Проєкту на Платформі» (п. 4.2.1.3.) – «Проєкт на Платформі» вважається неуспішним, а зібрані кошти рівними частинами розподіляються між усіма «Проєктами на Платформі». Комісійна винагорода «Адміністратора Платформи» в цьому випадку становить 7% (сім відсотків) від загальної суми грошових коштів, які знаходяться на рахунку «Проєкту на Платформі» в момент закінчення терміну збору грошових коштів.

4.2.2. Тип «Проєкту на Платформі» «Безстроковий» це тип «Проєкту на Платформі», який не має обмеження за розміром суми, необхідної для реалізації «Проєкту». «Користувач-Автор» під час подачі «Заявки» самостійно визначає необхідну суму. «Проєкту на Платформі» «Безстроковий» не має кінцевої дати та завершується після отримання повної суми необхідної для реалізації «Проєкту». Проведення таких «Проєкту на Платформі» відбувається наступним чином:

4.2.2.1. Реєстрація. Створення «Заявки» - заповнення «Конструктора Проєктів». Затвердження «Заявки». Збір грошових коштів. У випадку, якщо розмір фінансування такого «Проєкту на Платформі» не досягає 5% (п’яти відсотків) від необхідної суми кожних 30 (тридцять) календарних днів, «Проєкт на Платформі» вважається «Неуспішним Проєктом» та анулюється, а кошти перерозподіляються рівними частинами між усіма «Проєктами на Платформі»;

4.2.2.2. Якщо «Проєкт на Платформі» досягає 100% (сто відсотків) від необхідної суми – «Проєкт» вважається «Успішним Проєктом», збір грошових коштів завершується, а зібрана сума перераховується траншами «Користувачу-Автору», або «Користувачу-Бенефіціару» (за розпорядження «Користувача-Автора»), за вирахуванням комісійних витрат у розмірі 7% (сім відсотків);

4.2.2.3. У випадку небажання «Користувача-Автора» щодо перерахування «Адміністратором Платформи» зібраних грошових коштів – «Проєкт на Платформі» вважається «Неуспішним Проєктом», а грошові кошти перерозподіляються рівними частинами між усіма «Проєктами на Платформі». Комісійна винагорода «Адміністратора Платформи» в цьому випадку становлять 7% (сім відсотків) від суми перерозподілених грошових коштів, яку сплачує «Користувач-Автор» на користь «Адміністратора Платформи», винагорода утримується «Адміністратором Платформи» за рахунок зібраних грошових коштів;

Розділ 5. Використання Сервісу

5.1. Сервіс може бути використаний:

5.1.1. «Користувачем-Благодійником/Спонсором» - для участі в «Проєкті на Платформі» в ролі юридичної чи фізичної особи, яка надає кошти для реалізації «Проєкту» та передбачає можливість на розміщення інформації про підтримку «Проєктів на Платформі». Комісійна винагорода «Користувачу-Благодійнику/Спонсору» за зарахування грошових коштів на рахунки «Адміністратора Платформи» не нараховується.

5.1.2. «Користувачем-Автором» - для утворення «Проєкту на Платформі», його медійного використання, для залучення грошових коштів з метою їх цільового використання для реалізації «Проєкту», виплати винагороди на користь «Адміністратора Платформи», перерахування «Користувачам-Бенефіціарам», якщо це передбачено умовами «Проєкту». «Користувач-Автор» має право на отримання звітності від «Адміністратора Платформи» щодо збору грошових коштів, за формою визначеною «Адміністратором Платформи».

5.1.3. «Користувачем-Бенефіціаром» - для реалізації «Проєкту», отримання фінансування для реалізації компонентів «Проєкту», які передбачають отримання кінцевого продукту чи послуги, виплати винагороди на користь «Адміністратора Платформи».

5.2. Для реалізації «Проєкту на Платформі» «Користувач-Автор» виконує наступні дії:

5.2.1. Створює «Заявку», надаючи необхідну інформацію «Адміністратору Платформи» за допомогою «Конструктору Проєктів».

5.2.2. Після створення «Заявки» «Користувач-Автор» та «Адміністратор Платформи», шляхом комунікації через електронну пошту, узгоджують умови проведення «Краудфандингової кампанії»: перелік документів, довідок тощо, яких, на думку «Адміністратору Платформи», бракує чи які, на думку «Адміністратору Платформи», можуть знадобитися «Адміністратору Платформи» для перевірки благонадійності «Користувача-Автора» та реальності реалізації «Проєкту»;

5.2.3. В «Заявці» «Користувач-Автор» вказує інформацію та основні характеристики запланованих дій: найменування «Проєкту», його опис із зазначенням напряму соціального фінансування, розміру необхідної фінансової допомоги, розміру вже наявних грошових коштів, термінів проведення «Проєкту», отримання результатів «Проєкту» (якщо отримання таких результатів планується за умовами Проєкту). В описі «Проєкту» можуть бути вказані інші відомості, які на думку «Користувача-Автора» можуть зацікавити бенефіціарів, «Користувачів-Благодійників/Спонсорів» та суспільство. «Адміністратор Платформи» має право запропонувати «Користувачеві – Авторові» надати додаткову інформацію та/або матеріали, якої/яких на думку «Адміністратора Платформи» бракує чи які, на думку «Адміністратору Платформи», можуть знадобитися для перевірки благонадійності «Користувача-Автора» та реальності реалізації «Проєкту»;

5.2.4. При розрахунку суми, необхідної для реалізації «Проєкту», «Користувач-Автор» зобов'язаний заздалегідь враховувати розмір комісії, що надається «Адміністратору Платформи» за «Управління Платформою» - адміністрування, технічну підтримку та надання можливості використовувати сервіси «Платформи». Встановлений розмір комісії щодо конкретного «Проєкту на Платформі» складає 7% (сім відсотків) від загальної суми, потрібної для реалізації «Проєкту», та вказаної «Користувачем-Автором» в «Заявці». Встановлений розмір комісії не може переглядатися після «Реєстрації Користувача».

5.3. Надані матеріали не повинні порушувати чинне законодавство України. У разі виявлення матеріалів, які можуть порушувати чинне законодавство України, «Адміністратор Платформи» має право без попереднього повідомлення обмежити доступ до таких матеріалів або видалити їх.

5.4. Сформована «Заявка» розглядається «Адміністратором Платформи», проводиться «Премодерація». В процесі «Премодерації» перевіряється повнота та вичерпність наданих матеріалів для запуску «Проєкта на Платформі» та початку збору грошових коштів.

5.5. В процесі «Премодерації» «Адміністратором Платформи» не перевіряється наявність у «Користувача-Автора» прав на надані матеріали (наприклад, наявність прав на розміщення фото та відеоматеріалів, права на розміщення тексту, віднесення цього тексту до комерційної чи іншої таємниці третіх осіб, наявність висновків та експертиз, і т.д.). При цьому, в разі виявлення ознак порушення прав третіх осіб, порушення чинного законодавства України «Адміністратор Платформи» має право вимагати від «Користувача-Автора» усунути виявлені порушення або відмовити в розміщенні матеріалів на сторінках «Платформи», в тому числі в розділі «Проєкти». «Адміністратор Платформи» має право вимагати від «Користувача-Автора» проведення необхідних експертиз та експертних висновків щодо Проєкту, який пропонує реалізувати «Користувач–Автор», від сторонніх організацій, які мають на це повноваження.

5.6. У разі відмови у розміщенні матеріалів «Проєкту на Платформі» «Адміністратор Платформи» не несе ніякої відповідальності, в тому числі прямих або непрямих збитків, що виникли у «Користувача-Автора» або у інших «Користувачів» у зв'язку із відмовою в розміщенні таких матеріалів.

5.7. Матеріали, які пройшли «Премодерацію» становляться «Проєктом на Платформі», що є підставою для наступного:

- між «Адміністратором Платформи» і «Користувачем-Автором» укладається додаткова угода, в якій будуть конкретизовані зобов'язання «Користувача-Автора» щодо звітності перед «Адміністратором Платформи» за кошти, які будуть використані під час реалізації «Проєкту»;

- «Користувачу-Авторові» надаються можливості (сервіси) управління «Проєктом на Платформі» у «Особистому кабінеті».

5.8. У «Проєкті на Платформі» вказується наступна інформація: назва «Проєкту», його опис, опис «Результату Проєкту» (Результатів), термін закінчення та кількість днів, що залишилися до завершення «Проєкту на Платформі» (для Проєктів типу «Універсальний»), кількість грошових коштів, потрібних для реалізації «Проєкту», загальна кількість грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок, статус «Проєкту на Платформі» (діючий або завершений), новини, що мають значення. У «Проєкті на Платформі» у відповідних вкладках може розміщуватись список «Користувачів-Благодійників/Спонсорів», які взяли участь в конкретному «Проєкті на Платформі». У «Проєкті на Платформі» можуть розміщуватися інші матеріали.

5.9. «Користувач-Автор» може вносити до «Проєкту на Платформі» доповнення та пояснення.

5.10. Внесення змін допускається тільки після додаткової «Премодерації» цих змін «Адміністратором Платформи».

5.11. Зібрані кошти перераховуються «Користувачу-Авторові» за умови, що «Проєкт на Платформі» визнаний «Адміністратором Платформи» як «Успішний Проєкт», або за розпорядженням «Адміністратора Платформи». «Проєкт на Платформі» визначається як «Успішний Проєкт» згідно із п. 1.4.2. та 4.2. цієї Угоди. «Винагорода Адміністратора Платформи» може бути утримана «Адміністратором Платформи» за рахунок зібраних грошових коштів, згідно цієї Угоди.

5.12. Розмір комісійної винагороди «Адміністратора Платформи» визначається цією Угодою.

5.13. Після завершення «Проєкту на Платформі» приймається одне з рішень:

5.13.1. Визнати «Проєкт на Платформі», як «Успішний Проєкт» і перерахувати зібрані кошти «Користувачу-Автору» «Проєкту на Платформі», або «Користувачеві - Беніфиціару» - за розпорядженням «Користувача-Автора»;

5.13.2. Визнати «Проєкт на Платформі» неуспішним і не перераховувати акумульовані кошти «Користувачу-Автору» або «Користувачу - Бенефіціару» та перерозподілити рівними частинами загальну суму, зібрану на момент завершення збору грошових коштів, між усіма Проєктами, які знаходяться на той час на «Платформі».

5.14. Сервіс використовується всіма Користувачами відповідно до шаблонів сторінок, представлених в розділі «Проєкти». Використання шаблонів є обов'язковою умовою для застосування сервісу. Використання функцій сервісу іншими способами є порушенням цієї Угоди.

Розділ 6. Права та обов’язки «Адміністратора Платформи»

6.1. Ця Угода є відкритим та загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди знаходиться на «Платформі» за посиланням.

6.2. В разі порушення «Користувачем» умов цієї Угоди «Адміністратор Платформи» має право заблокувати доступ до «Платформи» для такого «Користувача», тобто анулювати «Реєстрацію Користувача» та заблокувати доступ «Особистого кабінету», з попереднім повідомленням або без такого.

6.3. «Адміністратор Платформи» має право зв’язуватись з «Користувачем» за вказаними «Користувачем» контактними даними чи за контактними даними, які знаходяться у відкритому доступі.

6.4. «Адміністратор Платформи» здійснює поточне керування «Платформою», визначає її зовнішній вигляд та структуру, дозволяє або забороняє доступ «Користувачів» до «Платформи» та здійснює інші операції, необхідні для нормального функціонування «Платформи».

6.5. «Адміністратор Платформи» на «Платформі» інформує «Користувачів» про статус «Проєкту», «Проєкту на Платформі» та про факт надходження грошових коштів на рахунки «Адміністратора Платформи», в рамках збору грошових коштів на реалізацію конкретного «Проєкту».

Розділ 7. Права та обов’язки «Користувача»

7.1. «Реєстрація Користувача» на «Платформі» є добровільною. «Адміністратор Платформи» не стягує плати з «Користувачів» за користування сервісами «Платформи», якщо інше прямо не вказано в додаткових угодах.

7.2. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність наданої при «Реєстрації Користувача» інформації до чинного законодавства України та відсутність претензій третіх осіб.

7.3. При «Реєстрації Користувача» «Користувач» погоджується з умовами цієї Угоди та приймає на себе вказані в ній права та обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням «Платформи», а також з визначеними «Адміністратором Платформи» умовами для участі у відповідних «Проєктах на Платформі».

7.4. При «Реєстрації Користувача» «Користувач» зобов’язаний вказати необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування «Особистого кабінету» «Користувача», включаючи прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ) / назву організації, реєстраційні дані тощо, унікальні для кожного «Користувача» логін (адреса електронної пошти) та пароль доступу до «Особистого кабінету» на «Платформі».

7.5. При авторизації на «Платформі» за допомогою сторонніх систем, якщо технічно надається така можливість, логіном «Користувача» стає електронна адреса закріплена за обраною системою, а пароль генерується автоматично і надсилається на цю електронну адресу. «Користувач» може змінити пароль в «Особистому кабінеті».

7.6. Приймаючи умови цієї Угоди шляхом «Реєстрації Користувача», «Користувач», в разі розміщення на «Платформі» інформації, яка відноситься згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, погоджується на їх обробку як з використанням автоматизованих засобів, так і без використання останніх, зокрема збір, зберігання, передачу третім особам та використання інформації «Адміністратором Платформи» з метою виконання обов’язків перед «Користувачем» згідно з цією Угодою.

7.7. Після вдалої «Реєстрації Користувача» «Адміністратор Платформи» приймає на себе права та обов’язки перед «Користувачем», які вказані в цій Угоді.

7.8. Обрані «Користувачем» логін та пароль є необхідною та вичерпною інформацією для доступу «Користувача» до «Особистого кабінету» останнього. «Користувач» не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

7.9. Будь-які дії, здійснені з використанням логіну та паролю «Користувача», вважаються вчиненими відповідним «Користувачем».

7.10. «Користувач» зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію при «Реєстрації Користувача» «Адміністратору Платформи». Якщо «Користувач» надає недостовірну інформацію, або у «Адміністратора Платформи» є підстави вважати, що надана «Користувачем» інформація є неповною та/або недостовірною, «Адміністратор Платформи» має право на свій розсуд заблокувати доступ до «Платформи» для «Користувача» з попереднім повідомленням або без нього.

7.11. «Користувач» гарантує наступне:

7.11.1. Володіння всіма необхідними повноваженнями і правовою дієздатністю, встановленими чинним законодавством України для здійснення юридично значимих дій. Також, «Користувач» гарантує, що в разі відсутності у нього необхідних повноважень для здійснення зазначених дій, він зобов'язується не здійснювати таких дій до усунення перешкод, що виникли;

7.11.2. Під час участі в «Проєкті на Платформі» будуть дотримуватися усі пункти цієї Угоди;

7.11.3. «Користувачу-Автору» наведено достовірні відомості, вичерпні для виконання ним своїх зобов'язань перед «Користувачем», пов'язаних з «Проєктом», «Проєктом на Платформі».

7.11.4. «Користувач-Благодійник/Спонсор» перед вибором винагороди зобов’язується самостійно перевірити зміст «Проєкту на Платформі», умови «Користувача-Автора», порядок проведення «Краудфандингової кампанії» та виконання обов’язків по «Проєкту», а також інші додаткові вимоги та умови «Користувача-Автора» для участі в певному «Проєкті на Платформі». При наявності запитань щодо виконання відповідного Проєкту, «Користувач-Благодійник/Спонсор» має право запросити уточнюючу інформацію у «Користувача-Автора» через «Адміністратора Платформи».

7.12. «Користувач-Благодійник/Спонсор» зобов’язується ознайомитись зі способами внесення грошових коштів для фінансування «Проєкту на Платформі» та обрати більш зручний для нього спосіб переказу грошових коштів.

7.13. «Користувач-Благодійник/Спонсор» надає кошти для «Проєкту на Платформі» своєчасно та в повному обсязі. Після підтвердження здійсненого «Користувачем-Благодійником/Спонсором» грошового переказу на розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи», «Адміністратор Платформи» відображає їх в електронній формі на сторінках «Платформи».

7.14. При використанні, відвіданні «Платформи», будь-якій особі, незареєстрованим особам, якщо склалася технічна можливість, та усім «Користувачам», забороняється:

7.14.1. Використовувати «Платформу» у будь-який спосіб, що порушує умови цієї Угоди та/або положення чинного законодавства України;

7.14.2. Вводити в оману, паплюжити, ображати, погрожувати або яким-небудь іншим чином обмежувати права та свободи інших «Користувачів» «Платформи», «Адміністратор Платформи», «Користувачів-Авторів», «Користувачів-Благодійників/Спонсорів», «Користувачів-Бенефіціарів» та/або інших третіх осіб;

7.14.3. Копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, оприлюднювати, передавати об’єкти прав на результати інтелектуальної власності «Адміністратора Платформи», «Користувачів-Авторів», та/або яких-небудь інших третіх осіб, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображувати або у будь-який інший спосіб використовувати такі права третіх осіб без прямого дозволу їх власників;

7.14.4. Використовувати «Платформу» у небезпечний спосіб, або такий, що може порушити стабільне та безперебійне функціонування «Платформи»;

7.14.5. Здійснювати або намагатися здійснити доступ до «Платформи» або до будь-якої частини/функції «Платформи», а також до будь-якої мережі, поєднаної із «Платформою», у несанкціонований спосіб;

7.14.6. Без згоди «Користувачів» або інших третіх осіб розміщувати будь-яку особисту інформацію, що безпосередньо стосується таких осіб, здійснювати незаконний збір та/або обробку персональних даних інших «Користувачів» та/або інших третіх осіб;

7.14.7. Неправильно інформувати «Користувачів» та/або третіх осіб щодо своєї особистості;

7.14.8. Використовувати будь-які пристрої, програми або процеси, алгоритми або які-небудь інші автоматичні пристрої для отримання доступу до «Платформи», придбання, копіювання або відстеження будь-якої його частини, ігноруючи системи навігації «Платформи», для отримання будь-яких матеріалів, документів або інформації за допомогою засобів, які не надає «Платформа».

Розділ 8. Порядок оформлення та розміщення Заявок для Проєкту

8.1. Для оформлення та розміщення «Заявки» на «Платформі» «Користувач-Автор» самостійно розміщує необхідну інформацію про свій «Проєкт», заповнюючи всі необхідні графи в автоматизованій системі прийняття «Заявок» - «Конструкторі Проєктів».

8.2. «Користувачем-Автором» може виступати:

8.2.1. Дієздатна та правоздатна юридична особа або фізична особа-підприємець (ФОП) (крім ФОП 1-ї та 2-ї групи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування), зареєстровані на території України. Після подачі «Заявки» «Користувач-Автор» на запит «Адміністратора Платформи» повинен надати документи, що підтверджують дійсність реєстрації організації, юридичної особи чи фізичної особи-підприємця.

8.3. Забороняються Проєкти, які:

8.3.1. Переслідують особисту мету, не пов’язану із соціальною, або суспільно корисною діяльністю;

8.3.2. Не відповідають морально-етичним нормам суспільства;

8.3.3. Пов’язані з політичною діяльністю;

8.3.4. Пропонують продаж паїв, акцій, відсотків тощо;

8.3.5. Суперечать задачам «Платформи», які визначені в цій Угоді та чинному законодавству України;

8.4. «Користувачі» погоджуючись з цією Угодою визнають, що винагорода/комісія, яку отримує «Адміністратор Платформи» - є компенсаційним платежем у межах благодійної діяльності та може бути використана «Адміністратором Платформи» в межах його статутної діяльності. Компенсаційний платіж - не має мети отримання «Адміністратором Платформи» прибутку, в рамках статутної діяльності «Адміністратора Платформи».

8.5. Юридичним особам та фізична особа-підприємець (ФОП) які є «Користувачами-Авторами», необхідно надати «Адміністратору Платформи» копії правоустановчих документів у цифровому вигляді.

8.6. Для оформлення «Заявки» «Користувач-Автор» зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди та «Політикою конфіденційності» до початку реєстрації на «Платформі». Реєстрація «Користувача-Автора» на «Платформі» свідчить про повне та безумовне прийняття цієї Угоди (про прийняття (акцепт) пропозиції згідно зі статтею 642 ЦКУ).

8.7. Перед початком «Проєкту на Платформі» «Користувач-Автор» зобов’язаний надати всю необхідну інформацію для повного розуміння «Користувачами» сутності та мети «Проєкту» у «Конструкторі Проєктів», вказати особисту інформацію та реквізити для перерахування грошових коштів у цифровому вигляді.

8.8. «Проєкти на Платформі» «Користувачів-Авторів» після завершення збору грошових коштів видаленню не підлягають.

8.9. Розміщуючи інформацію на «Платформі», «Користувач-Автор» підтверджує наявність у нього всіх авторських прав на розміщення цієї інформації. У разі виявлення порушень при розміщенні інформації та відсутності у «Користувача-Автора» відповідних прав на її розміщення, «Адміністратор Платформи» має право без попередження та попереднього повідомлення «Користувача-Автора» заблокувати доступ до «Проєкту на Платформі» з оголошенням про порушення авторських прав на сторінці останнього.

8.10. В разі блокування «Проєкту на Платформі» через порушення авторських прав, всі кошти, які були зібрані на даний «Проєкт на Платформі» залишаються на рахунку «Адміністратора Платформи» до з’ясування всіх обставин такого порушення. Вся інформація, яка порушує авторські права, видаляється, а «Проєкт на Платформі» та «Користувач-Автор» залишаються на «Платформі», та видаленню не підлягають.

8.11. «Адміністратор Платформи» має право відмовити в публікації «Проєкту на Платформі» без пояснення причин відмови. Дане право може бути використане на будь-якій стадії підготовки «Проєкту на Платформі».

Розділ 9. Порядок скасування «Проєктів на Платформі» та перерозподілу грошових коштів переданих «Користувачами-Благодійниками/Спонсорами» для реалізації «Проєктів»

9.1. Скасування «Проєкту на Платформі» здійснюється згідно з наступними випадками та умовами:

9.1.1. Закінчився строк «Проєкту на Платформі». Строк «Проєкту на Платформі» типу «Універсальний» затверджується «Користувачем-Автором» самостійно при утворенні «Заявки». Скасування такого «Проєкту на Платформі» здійснюється згідно з п. 4.2.1 цієї Угоди.

9.1.2. Скасування «Проєкту на Платформі» типу «Безстроковий» відбувається згідно з п.4.2.2 цієї Угоди.

9.2. «Адміністратор Платформи» не несе відповідальності перед «Користувачами-Благодійниками» за невиконання та/або неналежне виконання «Користувачем-Автором» своїх обов’язків у разі скасування «Проєкту на Платформі», «Проєкту».

9.3. У випадку, якщо «Проєкту на Платформі» був скасований, кошти розподіляються рівними частинами між усіма діючими «Проєкту на Платформі», згідно з умовами цієї Угоди, а інформація про «Проєкту на Платформі» залишається на «Платформі» та видаленню не підлягає.

9.4. Про скасування «Проєкту на Платформі» повідомляються: «Користувач-Автор», «Користувач-Благодійник/Спонсор», «Користувачі-Бенефіціари», що взяли участь в «Проєкту на Платформі», інші зацікавлені особи, якщо такі будуть встановлені до моменту скасування «Проєкту на Платформі».

9.5. У разі скасування «Проєкту на Платформі», «Користувач-Благодійник/Спонсор» та «Користувач- Автор» автоматично надає «Адміністратору Платформи» право на розподіл зібраних грошових коштів конкретного «Проєкту на Платформі» рівними частинами між усіма діючими «Проєктами на Платформі».

9.6. «Користувачу-Благодійнику/Спонсору» не надається можливість повернути кошти надані для реалізації «Проєкту» на розрахунковий рахунок «Адміністратора Платформи».

Розділ 10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Приймаючи умови цієї Угоди через реєстрацію на «Платформі», «Користувачі», у випадку розміщення на «Платформі» інформації, яка згідно з чинним законодавством відноситься до персональних даних, погоджується на їх обробку як з використанням автоматизованих систем, так і без них, зокрема зберігання, передачу третім особам та використання особистих даних «Адміністратором Платформи» з метою виконання прямих обов’язків перед «Користувачем» згідно умов цієї Угоди.

10.2. Незважаючи на те, що персональні дані, які добровільно надаються «Користувачем», стають доступними як «Адміністратору Платформи», так і окремим «Користувачам-Авторам» і «Користувачам-Благодійникам/Спонсорам», «Адміністратор Платформи» зобов’язується при обробці таких даних вживати всі організаційні та технічні заходи щодо їх захисту від несанкціонованого доступу осіб, які не є «Користувачами» «Платформи». «Адміністратор Платформи» має право використовувати добровільно надану інформацію самим «Користувачем», у тому числі, персональні дані, з метою дотримання вимог чинного законодавства України. Розкриття такої інформації може бути здійснено лише згідно з вимогами чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших випадках, які передбачені чинним законодавством України.

10.3. Згідно з умовами цієї Угоди, «Користувач» безумовно погоджується з наданням своїх персональних даних як «Адміністратору Платформи», так і іншим «Користувачам», з їх обробкою, поширенням цих даних за допомогою «Платформи», а також з іншими діями «Адміністратора Платформи» щодо цих даних, у зв’язку із функціонуванням «Платформи».

10.4. У разі незгоди «Користувача» з вказаними вище умовами, він повинен негайно видалити свої персональні дані з «Платформи», а також припинити своє користування цією «Платформою».

10.5. «Адміністратор Платформи» не несе відповідальності за збереження персональних даних, опублікованих «Користувачами» у відкритому для інших «Користувачів» доступі на «Платформі».

Розділ 11. Відповідальність

11.1. «Адміністрація Платформи» здійснює редагування - «Премодерацію» інформації в «Заявках» розміщених «Користувачами-Авторами» на «Платформі» у вигляді орфографічних та стилістичних змін. «Адміністратор Платформи» не має можливості здійснювати перевірку вказаної «Користувачами-Авторами» інформації, та, відповідно, не може гарантувати її якість, достовірність та правомірність. Згідно з вищевказаним, «Адміністратор Платформи» не несе перед Користувачами, відповідальності за яку-небудь помилкову та/або недостовірну інформацію, вказану на «Платформі», за винятком випадків, коли «Адміністратор Платформи» є «Користувачем-Автором».

11.2. «Адміністратор Платформи» не несе відповідальності у випадку заподіяних «Користувачам» шкоди або збитків, які виникли через помилки або неточність в інформації, вказаної «Користувачами-Авторами» на «Платформі». Всі можливі суперечки вирішуються між «Користувачем-Благодійником/Спонсором», «Користувачем-Бенефіціаром» та «Користувачем-Автором» самостійно. «Адміністратор Платформи», в свою чергу, може виступати: громадським експертом, громадським контролером, фахівцем, «Користувачем-Бенефіціаром», за окремою домовленістю з «Користувачем-Автором», «Користувачем-Благодійником/Спонсором». «Адміністратор Платформи» залишає за собою право допомогти чи не допомагати «Користувачам» врегулювати суперечки, якщо такі мають місце бути.

11.3. У випадку відсутності доступу до «Платформи», як повного, так і часткового, через проведення профілактичних робіт або інших заходів технічного характеру, які забезпечують нормальне та безперебійне функціонування «Платформи», «Адміністратор платформи» не несе відповідальності перед «Користувачами» за неотримання останніми будь-якої інформації.

11.4. На «Користувача» покладається відповідальність за будь-яку завдану шкоду, яка може виникнути через використання матеріалів та інформації, отриманих через використання сервісів, модулів та функцій «Платформи».

11.5. Відповідальність за будь-які проблеми, які виникли в процесі реєстрації «Користувача», оформлення «Винагороди Адміністратора Платформи», підтвердження та переказу грошових коштів для підтримки «Проєктів на Платформі» «Користувач-Автор» несе одноосібно. «Адміністратор Платформи» не є відповідальним за будь-яку шкоду або збитки «Користувача», що виникають у зв’язку із помилками або недбалим ставленням «Користувача» до свого «Проєкту на Платформі» чи до «Платформи».

Розділ 12. Положення про Інтелектуальні права

12.1. Виключні права на всі компоненти програмного забезпечення, завдяки яким працюють сервіси та функції «Платформи», на дизайн веб-сторінок, доменне ім’я, адресу «Платформи» в мережі Інтернет належать розробнику Громадській спілці «Міжнародна асоціація зі сприяння сталому розвитку Півдня України «Євростратегія» та використовуються «Адміністратором Платформи» на підставі договору.

12.2. Кожен «Користувач» «Платформи» має право використовувати функції та сервіси «Платформи» лише для виконання тих завдань, для яких призначені вказані функції, модулі та сервіси «Платформи». «Користувач» «Платформи» не має права копіювати або змінювати надане програмне забезпечення, утворювати похідне програмне забезпечення, відчужувати та/або передавати в інший спосіб третім особам в будь-якій формі права, які є предметом інтелектуальної власності розробника «Платформи» Громадської спілки «Міжнародна асоціація зі сприяння сталому розвитку Півдня України «Євростратегія» чи «Адміністратора Платформи».

12.3. Всі виключні права на контент, розміщений на «Платформі», належать їх правовласникам. «Користувач» не має права порушувати інтелектуальні права третіх осіб.

12.4. «Платформа» може містити посилання на інші ресурси в мережі Інтернет, які належать третім особам. «Адміністратор Платформи» не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену на ресурсах третіх осіб. При переході з «Платформи» на сторінки інтернет-ресурсів третіх осіб, «Платформа» не зобов’язана попереджати «Користувача» про такий перехід та його наслідки.

Розділ 13. Вирішення спорів

13.1. Ця Угода та всі правовідносини, що з неї виникають, регулюються чинним законодавством України.

13.2. Всі спори, розбіжності та претензії, які можуть виникнути щодо виконання цієї Угоди, вирішуються між «Користувачами» та «Адміністратором Платформи» шляхом переговорів.